Fant 62 produkter som svarer

a&b 24 ml

[421ms]

Go to the product
Find similar products
27341 343024ML 1019767 232277

Femminutters 2-K epoxy, universelt, hurtig. Egnet for bruksområder som krever en optisk klar fugelinje. Perfekt til liming av glass, dekorasjonspaneler og skilt og til vanlige gjør-det-selv-formål. Bearbeidingstid: 5 - 10 min. Arbeidstemperaturintervall: -55 °C til +100 °C. Les sikkerhetsdatablad før bruk.
Vis mer!