Fant 21 produkter som svarer

a++ frittstående kjøleskap

[421ms]

Go to the product
Find similar products


Det vil du kunne merke positivt på strømregningen. Bor du alene, eller sammen med noen, kan du nøye deg med en kapasitet på 124 liter. Døren kan hengsles om, dersom det skulle være nødvendig.
Vis mer!