Hittade 1200 produkter som matchar

a+ handskurna runda

[421ms]

Gå till produkten
Hitta liknande produkter
33426

Handskurna runda pärlor av vacker blå kalcedon, kvalitet A+, ca 6-6,5mm. Kalcedon har fått sitt namn efter en av hamnarna i forna Bithynia som låg nära dagens Istanbul i Turkiet. Blå kalcedon är en mer sällsynt och eftertraktad variant. På grund av sin hårdhet och tålighet var kalcedon ett av de första material att användas av människan till exempelvis spjutspetsar, knivar, verktyg och skålar. Romarna använde kalcedon till sigill och stenen omnämns även i Nya Testamentet som en av de tolv stenar som infattades i Jerusalems murar där den representerade aposteln S:
Visa mer!Gå till produkten
Hitta liknande produkter
32081

Handskurna stora runda pärlor av skimrande vacker grå/svart biotit, kvalitet A+, ca 10mm.Hausmann 1847 för att hedra den franske fysikern Jean-Baptiste Biot. Biotit består av järn, magnesium, aluminium, kisel, syre och väte som bildar tunna lager vilka binds samman av kaliumjoner. Stenen hittas ibland som stora klyvbara kristaller i New England, Virginia, North Carolina och Ontario, men den största dokumenterade kristallen upptäcktes i Iveland, Norge,
Visa mer!Gå till produkten
Hitta liknande produkter
33386

Handskurna runda pärlor av vacker röd kvarts, kvalitet A+, ca 8,5mm. Denna vanligt förekommande ädelsten står för hela 12% av jordens yta. Kvarts är en familj av mineraler med samma kemiska sammansättning och liknande fysiska egenskaper och den färglösa varianten går under namnet bergkristall. Andra förslag är att ordet har sitt ursprung i det slaviska ordet kwardy som betyder hård eller kanske från det grekiska ordet för is, då grekerna trodde att kvarts var f...

Kvarts höga förmåga att behålla kyla kan ha bidragit till denna tro.
Visa mer!Gå till produkten
Hitta liknande produkter
0707996566 32668 18534

Handskurna runda pärlor av vacker grön kalcit, ca 8mm. Namnet kommer från det grekiska ordet ”chalix” som betyder kalk. De flesta kalciter är vita, men även andra färger förekommer på grund av varierande förekomster av andra material. Den främsta källan till kalcit i dag finns i Guanajuato, Mexiko. Stenen sägs ha förmågan att öka energin och intuitionen. Man tror också att den kan ta bort rädsla och minska stress.
Visa mer!Gå till produkten
Hitta liknande produkter
3932

Handskurna runda pärlor av ljuvligt vacker leopardjaspis från Indien, kvalitet A+, ca 8mm. Den hjälper till att upptäcka och få kontakt med sin bärares djurtotem samt används vid dressyr av djur i allmänhet. Leopardjaspis sägs förbättra förmågan att ta ansvar för sina handlingar och visualisera kreativiteten. Som alla jaspiser är leopardjaspis en beskyddande sten. Inom healingen används den för att eliminera gifter, ta bort kroppsodörer samt förstärka förmågan till självläkning.
Visa mer!Gå till produkten
Hitta liknande produkter
0707996566 33210 18534

Handskurna runda pärlor av vacker granat från Indien, kvalitet A+, ca 6,5mm. Granat är ett samlingsnamn på en grupp mineraler med liknande kristallstruktur men med varierande kemiska sammansättning, fysiska egenskaper och färg. De flesta pålitliga källor anger att det finns 29 olika varianter av granat. Den sten vi vanligtvis förknippar med granat är mörkt vinröd men många nyanser inom det ”röda” spektrat förekommer, allt från klart vinrött över till nästan lila...

Granaten är kärleken och passionens sten. Den används inom healing för att förstärka sensualiteten, sexualiteten och intimiteten.
Visa mer!Gå till produkten
Hitta liknande produkter
32925

Handskurna runda pärlor av vacker rysk serpentin, kvalitet A+, ca 8mm.Serpentin är det gemensamma namnet på en grupp mineraler med liknande kristallstruktur och egenskaper. Bland de vanligaste kan nämnas lizardit, chrysotil och antigorit varav den senaste är det mineral som ofta finns till försäljning under de missledande namnen serpentin-jade...

Korean jade”, ”Suzhou jade”, ”Styrian jade”, och ”New jade. Serpentin-gruppen har dock en hårdhet på mellan 3,5-4 på Mohs skala, medan jade ligger mellan 6-7.
Visa mer!Gå till produkten
Hitta liknande produkter
32725

Handskurna runda pärlor av skimrande vacker larvikit från Norge, kvalitet A+, ca 8mm. Larvikit är en relativt ny sten som har fått sitt namn efter den enda fyndplatsen, Larvik i Norge.
Visa mer!Gå till produkten
Hitta liknande produkter
31875

Handskurna stora runda pärlor av vacker anhydrit (även kallad angelit), kvalitet A+, ca 12mm. Anhydrit (angelit) är en mycket sällsynt sten som hittades första gången 1987. Stenen förekommer i vitt, grått, färglöst och blå till violetta nyanser.
Visa mer!Gå till produkten
Hitta liknande produkter
0707996566 32924 18534

Handskurna runda pärlor av ljuvligt vacker rosenkvarts från Brasilien, kvalitet A+, ca 8mm. Rosenkvarts är en av de mest eftertraktade varianterna av kvarts. Dess rosa färg är unik och helt olik alla andra rosa ädelstenar. Färgen beror på stenens orenheter av järn och titanium. Rosenkvarts är stenen för villkorslös kärlek. Den sägs ha beskyddande egenskaper under graviditet och barnafödsel samt vara effektiv vid viktminskning. Enligt folktron så har rosenkvarts förmågan att förstärka all sorts kärlek i alla situationer.
Visa mer!