Hittade 316 produkter som matchar

a+b läxbok

[421ms]

Gå till produkten
Hitta liknande produkter
9789147102860

Ny läroplan, nya kunskapskrav och betyg i årskurs 6. Allt följs upp i Sveriges största och mest kompletta matematikserie för grundskolan med en genomtänkt pedagogik och en röd tråd från F-9. Matematikboken för åk 1–3 är reviderad enligt Lgr11 och har bytt namn till Nya Matematikboken. Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska företeelser utvecklas elevernas förmågor i matematik. Nya Matematikboken vilar på stabil vetenskaplig grund.
Visa mer!