Integritetspolicy och Cookies


Inledning


På PricePi tar vi användares integritet på stort allvar och vi är måna om att skydda de uppgifter du lämnar till vår bästa förmåga. I denna policy finns information om vilka personliga uppgifter vi behandlar när du använder vår tjänst, samt hur vi skyddar och använder oss av uppgifterna. Vi säljer aldrig dina personuppgifter. Däremot kan vi komma att dela dem med våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden för att se till att dina personuppgifter är säkra även där.

Inledande bestämmelser


Pricepi Technologies AB, org.nr 559039-8490, med adress Hammarby kaj 16, 5tr Stockholm är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. PricePi är en shopping-aggregator som ger användarna (”du”, ”din”, ”ditt”, ”dina”) möjlighet att hitta, jämföra och via omdirigering till tredje part köpa olika produkter. Vår webbplats, mobilwebbplats och relaterade digitala applikationer (gemensamt benämnda vår ”tjänst”) hanteras av Pricepi Technologies AB (”vi”, ”vår”, ”vårt”, ”våra”, ”oss”). Genom att använda vår tjänst bekräftar du att du har läst och förstått denna Integritetspolicy samt tillvägagångssätten för att samla in och hantera den information som beskrivs i denna policy.

Centrala begrepp


Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. I vissa fall räknas även olika slags elektroniska uppgifter, exempelvis IP-nummer, som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter till andra men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation och kan vara t ex en samarbetspartner eller tjänsteleverantör.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring och användning.

Vilka uppgifter vi behandlar


Information när du använder tjänsten

- När du använder vår tjänst kan vi genom serverloggar och annan teknik (t ex cookies) samla in vissa uppgifter från ditt användande av tjänsten, varav en del kan vara personuppgifter. Vi kan t ex samla uppgifter om vilken typ av enhet, operativsystem och webbläsare som använts, vilka produkter du sökt på, vilken butik du gick vidare till, vilken tid du besökte oss, vilken IP-adress besöket kom ifrån och vilken källa besöket kom ifrån (t ex om du kommit till oss genom att ha klickat på en annons).

Vi behandlar ovan typ av information för att kunna tillhandhålla tjänsten till dig, föra statistik över hur tjänsten presterar och kunna analysera vad som inte fungerar med tjänsten för att kunna felsöka och förbättra den för våra användare. Vi använder även cookies för att göra annonser mer relevanta för dig. Du kan själv styra användandet av cookies på vår sajt i cookieverktyget och t ex avaktivera annonscookies om du inte vill se mer personanpassade annonser.

Information som du själv lämnar till oss

Förutom sökfunktionen tillhandhåller PricePi ytterligare funktioner som t ex användarprofiler, e- postutskick och recensionssystem. Om du samtycker till att använda dessa tjänster kommer vi att behandla de personuppgifter du väljer att dela med dig till oss, till exempel:

- Information som du lämnar i syfte att mottaga nyhetsbrev och e-postutskick.
- Information som du lämnar när du skapar en användarprofil.
- Information som du väljer att ge oss när du kontaktar vår kundtjänst.
- Information som du publicerar i tjänsten med avsikten att medvetet publicera online, exempelvis recensioner av produkter- och verksamheter.
- Information som du delar med oss när du väljer att exempelvis vara med i en undersökning.
- Övriga uppgifter du på eget bevåg delger oss.

För att vi ska kunna leverera dessa tjänster till dig kan du behöva dela med dig av vissa personuppgifter. För att skapa en användarprofil krävs det t ex att du lämnar en e-postadress och ett lösenord. Du kan sedan av eget val registrera fler uppgifter för att få en så personlig och relevant profil som möjligt.

Vi använder endast denna information för att kunna leverera tjänsterna som beskrivs ovan och du har alltid möjligheten att redigera uppgifterna i din användarprofil eller avsluta din användarprofil genom att kontakta oss. Du kan även avsluta e-postutskicken genom att klicka på en länk längst ner i utskicken.

Delning av dina uppgifter med andra


Vi kan komma att dela med oss av dina personliga uppgifter till våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners. Om PricePi (eller en del av dess verksamhet) säljs eller på annat sätt ändras ur ett kontroll- och ägarperspektiv kommer ägare att ha tillgång till din personliga information för de användningsområden som anges i policyn.

- Tjänsteleverantörer
Vi kan dela din personliga information med våra tjänsteleverantörer. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra tjänsteleverantörer för att se till att även de behandlar dina uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

- Länkar och samarbetspartners
Vår tjänst innehåller många länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi samarbetar även med olika affiliatenätverk. När du lämnar PricePi via en länk till en tredje part kommer dessa parter att behandla dina personliga data i enlighet med deras egen integritetspolicy. Vi kan komma att dela vissa av dina uppgifter med butiker och samarbetspartners, t ex för att administrera köp- och beställningar eller i supportärenden

- Information som delas publikt
Om du väljer att skriva en recension av en tjänst, produkt eller verksamhet i vår tjänst så tillåter du oss att publicera den på tjänstens plattformar under namnet du angett. Du ger oss också rätt att visa den tillsammans med andra recensioner.

- Myndigheter
Vi kan lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om det är nödvändigt för att hjälpa till med brottsbekämpning t ex i samband med en brottsutredning här eller utomlands.

Internationell datadelning


Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och våra egna IT-system finns inom denna region. Vissa av våra tjänsteleverantörer kan komma att behandla uppgifter utanför EU/EES men i de fallen garanteras att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom att biträdet åtagit lämpliga skyddsåtgärder t ex genom att ha anslutit sig till Privacy Shield. Du kan läsa om Privacy Shield här www.privacyshield.gov/welcome.

Hur länge lagras dina uppgifter


Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna policy. När dina uppgifter inte längre är relevanta för de ändamål de samlats in för gallras eller anonymiseras de. Vi raderar användarprofiler som har varit inaktiva i 18 månader.

Säkerhet av dina uppgifter


Vi använder IT-system och interna rutiner för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Våra servar är skyddade med fler-lagerssäkerhet (som brandväggar och åtkomstnivåer), krypterade transaktioner och avancerade algoritmer som analyserar infrastrukturen för att identifiera och förhindra olika säkerhetsintrång. Personliga data kan endast nås av de personer inom organisationen som behöver behandla dem föra att uppfylla våra angivna ändamål eller de tredje parter som anges i denna integritetspolicy.

Dina rättigheter


Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig som enskild en rad rättigheter när det gäller din personuppgiftsbehandling.

Innan du kontaktar oss för en eventuell förfrågan, vänligen notera att du kan hantera många av dina uppgifter genom att gå in på ditt användarkonto (om du är en registrerad användare). Du kan även invända mot e-postutskick och marknadsföring genom att följa avprenumerationslänken längst ner i e-postutskicken eller ändra dina cookie-samtycken i cookieverktyget.

Nedan följer en förklaring av dina rättigheter:

- Rätten att bli informerad
Du har rätt till att bli informerad om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka vi är som ansvarar för dina uppgifter samt vilka rättigheter du har gällande dina uppgifter. I denna integritetspolicy har vi samlat all information du behöver.

- Rätten att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och begära tillgång till dem. Vi kan bekräfta till dig om vi behandlar några uppgifter om dig eller inte, och om de finns, ge dig åtkomst till dem.

- Rätten att korrigera dina uppgifter
Du har rätt att begära att vi korrigerar någon av dina personuppgifter om det visar sig att vi har ofullständiga eller felaktiga uppgifter om dig.

- Rätten att få uppgifter borttagna
Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att du blir ”bortglömd” i ett antal situationer, exempelvis om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in, om du vill återkalla ditt samtycke till uppgifter vi behandlar med samtycke som grund, om du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse eller om dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från t ex bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

- Rätten att begränsa behandling
Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av din personliga information, till exempel om du har invändningar mot hur bearbetningen sker och den legitima grunden måste övervägas eller om du bestrider att uppgifterna vi behandlar är korrekta.

- Rätten att flytta dina uppgifter
Du har rätt att be oss återlämna dina uppgifter till dig eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig om dina personuppgifter har behandlats med samtycke eller fullföljande av avtal som grund. Så länge det är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat skickas dina data i ett vanligt och maskinläsbart format. Detta kallas även för rätten till ”dataportabilitet”.

- Rätten att invända mot behandling
Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i de fall vi förlitar oss på ett berättigat intresse och det finns en orsak till att du vill invända mot att vi behandlar uppgifterna på denna grund. Du kan till exempel när som helst invända mot att få direktreklam som vi skickat med berättigat intresse som grund.

Om du vill utnyttja någon av de rättigheter som beskrivs i integritetspolicyn kan du göra detta genom att kontakta oss på info@pricepi.com.

Om det sker en personuppgiftsincident som innebär en risk, är vi skyldiga att informera Datainspektionen om det. Om incidenten utgör en hög risk kommer vi även informera berörda personligen.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på www.datainspektionen.se.

Cookies


En cookie är en liten textbaserad datafil som innehåller små mängder information och laddas ner på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Genom att innehållet i cookies i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen är det möjligt att lagra information knuten till användare för att t ex kunna anpassa innehåll och annonser efter användare, analysera vilka delar av webbplatsen som är mest populära eller föra statistik över hur många som besöker webbplatsen. Detta möjliggör för oss att fortsätta förbättra vår tjänst.

Precis som nästan alla andra webbplatser använder även vi cookies. På PricePi använder vi tre olika typer av cookies:

- Required Cookies
Dessa cookies är obligatoriska och går inte att välja bort om du vill kunna använda webbplatsens funktioner. De innehåller t ex beskrivningar av cookies och ditt samtyckte att använda dem samt funktioner för att göra bokningar möjliga via våra partners.

- Functional Cookies
Dessa cookies hjälper oss att förbättra webbplatsens användarvänlighet genom att bland annat föra statistik över antalet besökare till webbplatsen, se om besökare kommit via en annons eller en utomstående källa, se hur användare navigerar vår webbplats eller vilka sidor som är mest och minst populära. Informationen som dessa cookies samlar är aggregerad och anonymiserad. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att kunna veta när du har besökt PricePi och utvärdera hur bra det går för webbplatsen.

- Advertising Cookies
Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att bygga en profil av dina intressen och visa relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men bygger på att du unikt identifierar din webbläsare och internet-enhet. Om du inte tillåter dessa cookies finns det en risk att annonserna du ser på andra webbplatser blir mindre relevanta.

Du har rätt att välja om du vill acceptera cookies eller inte och för att förenkla för dig att utöva denna rätt tillhandhåller vi ett verktyg för cookiesamtycke som tillåter dig att granska de cookies som används på vår webbplats och justera vilka typer av cookies du vill tillåta och vilka du vill avaktivera.

Du kan även ändra dina inställningar för cookies hos oss och alla andra webbplatser genom inställningarna i din webbläsare.

Ändringar i policyn


Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy utan förvarning. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du alltid här på webbplatsen. Vid väsentliga uppdateringar som kan vara av avgörande betydelse för dig kommer vi att informera dig om uppdateringen via e-post eller i ditt användarkonto nästa gång du loggar in. Genom att fortsätta använda vår tjänst efter att vi har annonserat dessa förändringar visar du att du godtar dem.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2019-12-19

Så här kontaktar du oss


Vi är fast beslutna att skydda din integritet och strävar efter att vara tydliga med hur vi behandlar dina personuppgifter. Ifall du vill ha ytterligare information eller är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@pricepi.com. Du har även rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen. Du hittar mer information på deras hemsida www.datainspektionen.se.